สัมมนาพิเศษนิเวศวิทยาทางทะเล และสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ

Asia-Africa Environmental Leader Program, Shizuoka University 

มีหัวข้อหลากหลาย 
“Role of Oceanic Organic Matters for the Marine Ecosystem” 
โดย Prof. Dr. Yoshimi Suzuki, President of the Japanese Coral Reef Society (JCRS)
“Planktonic biomass in marine coastal ecosystems: Limitation of natural systems for human manipulation”
โดย Prof. Dr. Beatriz Estela Casareto, Shizuoka University
“In vivo induction of oocyte maturation and ovulation in zebrafish; an ideal model to distinguish between genomic and nongenomic actions of steroids” 
โดย Prof. Dr. Toshinobu Tokumoto, Shizuoka University 
“Chemical analysis on coral associated bacteria” 
โดย Asst. Prof. Dr. Shinya Kodani, Shizuoka University
“Combined effects of environmental stresses on scleractinian corals”
โดย Asst. Prof. Dr. Tomihiko Higuchi, Shizuoka University
“Expression and purification of human membrane progestin receptor (mPR), a possible target for environmental endocrine disruptors”
โดย Mr. Hossain Md. Babul (Ph.D. candidate), Shizuoka University
“Pink pigmentation response on scleractinian coral, Porites spp.”
โดย Ms. Mathinee Yucharoen (Ph.D. candidate), Shizuoka University
“A case study on thermal refugia in the Gulf of Thailand”
โดย Dr. Thamasak Yeemin, Ramkhamhaeng University
“Ecological impacts of fisheries in Thai Waters: knowledge gap and challenges” 
โดย Wichin Suebpala, Ramkhamhaeng University

ประชุม 2nd Asian Marine Biology Symposium, October 1-4, 2014
ประชุม 2nd Asian Marine Biology Symposium, October 1-4, 2014, Jeju, Korea, เหมือนกับย้อนความหลังครับ Prof. Kwang-Sik Choi จาก Jeju National University เป็นเจ้าภาพใหญ่คนหนึ่ง ผมกับ Choi รู้จักกันครั้งแรก ในการประชุม Pacific Science Congress ปี 1987 ตอนนั้นผมเรียนปริญญาโท ทำเรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของปะการัง Okinawa ส่วน Choi เรียนอยู่ Texas ทำเรื่องการเติบโตของปะการังชายฝั่งอเมริกา และงานนี้ได้ยังได้พบกับศิษย์ร่วมครูเดียวกัน (Kikuchi sensei, Kyushu Univ.) คือ Dr. Tsutsumi, Dr. Chittima, Dr. Mori
ประชุม World Small-Scale Fisheries Congress, Merida, Mexico
ประชุม World Small-Scale Fisheries Congress, Merida, Mexico มีผู้เข้าร่วมประชุม 430 คน จาก 50 กว่าประเทศ นำเสนอผลงานมากกว่า 300 เรื่อง ใน 30 sessions......Congratulations กับ Co-chairs, Dr. Ratana Chuenpagdee และ Dr. Silvia Salas: งานจากประเทศไทยที่นำเสนอคือ Wichin Suebpala et al: Knowledge gap on ecological impacts of fishing gears in Thailand; Victoria Rogers et al.: From conflicts to synergies: Investigating stakeholder interactions in multiple-use coastal areas; Thamasak Yeemin et al.: Influence of tourism-industry development on small-scale fisheries' livelihood in Ko Samui, Thailand..... อาจารย์กังวาลย์ เป็น Chair ของ session หนึ่งในช่วงเช้าของวันเปิดงาน

 

 
   
-
fu