ขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษนิเวศวิทยาทางทะเล และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ Asia-Africa Environmental Leader Program, Shizuoka University ขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษนิเวศวิทยาทางทะเล และสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13:30 – 16:00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้อง SCL 513 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมบรรยาย: 
- Prof. Dr. Yoshimi Suzuki, President of the Japanese Coral Reef Society (JCRS) 
- Prof. Dr. Beatriz Estela Casareto, Shizuoka University
- Prof. Dr. Toshinobu Tokumoto, Shizuoka University 
- Dr.Shinya Kodani, Shizuoka University
- Dr.Tomihiko Higuchi, Shizuoka University
- Yucharonen Mathinee, Shizuoka University
- Hossain MD. Babul, Shizuoka University
- Dr. Thamasak Yeemin, Ramkhamhaeng University
- Wichin Seubpala, , Ramkhamhaeng University

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่มีค่าลงทะเบียน
ขอบคุณครับ 
ธรรมศักดิ์ ยีมิน

ประชุม 2nd Asian Marine Biology Symposium, October 1-4, 2014
ประชุม 2nd Asian Marine Biology Symposium, October 1-4, 2014, Jeju, Korea, เหมือนกับย้อนความหลังครับ Prof. Kwang-Sik Choi จาก Jeju National University เป็นเจ้าภาพใหญ่คนหนึ่ง ผมกับ Choi รู้จักกันครั้งแรก ในการประชุม Pacific Science Congress ปี 1987 ตอนนั้นผมเรียนปริญญาโท ทำเรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของปะการัง Okinawa ส่วน Choi เรียนอยู่ Texas ทำเรื่องการเติบโตของปะการังชายฝั่งอเมริกา และงานนี้ได้ยังได้พบกับศิษย์ร่วมครูเดียวกัน (Kikuchi sensei, Kyushu Univ.) คือ Dr. Tsutsumi, Dr. Chittima, Dr. Mori
ประชุม World Small-Scale Fisheries Congress, Merida, Mexico
ประชุม World Small-Scale Fisheries Congress, Merida, Mexico มีผู้เข้าร่วมประชุม 430 คน จาก 50 กว่าประเทศ นำเสนอผลงานมากกว่า 300 เรื่อง ใน 30 sessions......Congratulations กับ Co-chairs, Dr. Ratana Chuenpagdee และ Dr. Silvia Salas: งานจากประเทศไทยที่นำเสนอคือ Wichin Suebpala et al: Knowledge gap on ecological impacts of fishing gears in Thailand; Victoria Rogers et al.: From conflicts to synergies: Investigating stakeholder interactions in multiple-use coastal areas; Thamasak Yeemin et al.: Influence of tourism-industry development on small-scale fisheries' livelihood in Ko Samui, Thailand..... อาจารย์กังวาลย์ เป็น Chair ของ session หนึ่งในช่วงเช้าของวันเปิดงาน
เลี้ยงส่งศิษย์เก่า ลัดดาวัลย์ (จิ๊บ) ไปเรียนปริญญาเอกที่ Shizuoka University

เลี้ยงส่งศิษย์เก่า ลัดดาวัลย์ (จิ๊บ) ไปเรียนปริญญาเอกที่ Shizuoka University ขอขอบคุณ Prof. Suzuki และ Prof. Casareto สำหรับการให้โอกาสและทุนศึกษา คาดหวังว่าบ้านเราน่าจะมีนักวิจัยที่รู้เรื่อง endolithic algae/cyanobacteria และบทบาททางนิเวศวิทยาในแนวปะการัง โชคดีครับ GAMBATTE NE

การประชุม World Small-Scale Fisheries Congress
การประชุม World Small-Scale Fisheries Congress ที่ Merida, Mexico จบลงแล้ว แต่ปัญหาประมงพื้นบ้านยังไม่จบ เป็นความท้าทายของโครงการ Too Big To Ignore (TBTI) ในอีก 4 ปี ข้างหน้า ที่จะทำให้สังคมเห็นความสำคัญของประมงพื้นบ้าน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย TBTI ในการแก้ไขปัญหาที่มีหลากหลายมิติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจัง
   
-
fu