ประชุม 2nd Asian Marine Biology Symposium, October 1-4, 2014
ประชุม 2nd Asian Marine Biology Symposium, October 1-4, 2014, Jeju, Korea, เหมือนกับย้อนความหลังครับ Prof. Kwang-Sik Choi จาก Jeju National University เป็นเจ้าภาพใหญ่คนหนึ่ง ผมกับ Choi รู้จักกันครั้งแรก ในการประชุม Pacific Science Congress ปี 1987 ตอนนั้นผมเรียนปริญญาโท ทำเรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของปะการัง Okinawa ส่วน Choi เรียนอยู่ Texas ทำเรื่องการเติบโตของปะการังชายฝั่งอเมริกา และงานนี้ได้ยังได้พบกับศิษย์ร่วมครูเดียวกัน (Kikuchi sensei, Kyushu Univ.) คือ Dr. Tsutsumi, Dr. Chittima, Dr. Mori
-
fu